Гласът на младите хора, Новини, Темида за младите

ЕЛСА – най-голямата световна организация на студентите по право!

1936

Здравейте!

Казвам се Вержин Хугасян. Студент съм в IV курс в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, специалност Право. Наскоро бях избрана за президент на ЕЛСА Пловдив.

ЕЛСА (Европейска асоциация на студентите юристи) е най-голямата световна независима организация на студенти по право в 42 държави, в над 200 факултета. В световен мащаб има над 40 000 членове, които се увеличават всяка година. В света няма друга асоциация на студенти юристи от подобен мащаб, занимаваща се едновременно с организирането на семинари и конференции, с публикуването на статии на отличени студенти и преподаватели в сферата на правото в собствен печатен орган – “Synergy”, с провеждане на състезания по решаване на казуси, с летни лагери и със стажантски обмен за студенти юристи на територията на 39 държави. В България ЕЛСА е основана през 1989 г. и от тогава играе огромна роля за развитието на обмена на идеи и инициативи между младите юристи.

ЕЛСА помага на студентите по право да развият неформалното си образоване и да участват в академични изяви. Членовете на ЕЛСА ще имат възможност да заминават на стажове в правни кантори в чужбина, както и да участват в семинарите, които ще организираме в бъдеще. Ако всичко това ви вълнува ЕЛСА е точно за вас!

Continue reading

Standard
Гласът на младите хора

В миналото е нашето бъдеще!

ожжгхж8

Лъжата,жестокостта и егоизмът управляват света.Те властват и пред тях се прикланят хората.Те са храм за душата на стотици.Едни са щастливи от живота си днес и почитат пороците,пагубни за душата,други ридаят и душата им изпитва нетърпима болка,защото се чувстват безсилни да се борят срещу фалша и измамата,владеещи не само света,но и душите на човеците.Щастливите от действителността хора градят живота си по свой идеал,усмихват се и обичат злото,защото в техните очи то е благодат. Щастливите хора са слепците,неспособни да различават доброто от пагубното,щастливите хора не обръщат поглед към миналото и не търсят причини там-в старото и забравеното,които са възкачили на престола коравосърдечието,алчността,лицемелието-обсебили дните ни.

Нещастниците,безсилни да убият злото,безсилни да унищожат пороците,  са хората прозрели,че опознавайки миналото биха достигнали до отговори защо днес измамата властва,а не честността и добротата.Нещастни са тези хора,защото нямат сили да се борят срещу въоръжената с фалш армия на щастливците,волно живеещи в настоящето.Онези нещастни хора знаят,че в миналото порокът е царувал.Знаят че държавници са подтиквали народа си към война,защото жаждата за власт и имане ги е оковала във веригите си.

Continue reading

Standard